veel gestelde vragen

Waarom blijft fysiotherapie in de tweede lockdown open en moet osteopathie dicht?
Omdat er door de overheid verschillende zorgcategorieën worden gehanteerd (medische, paramedisch, complementair, alternatief), en ze trekken een lijn door de zorg heen bij BIG-registratie.

bericht dd. 15-12-2020 van onze beroepsvereniging NVO:

De overheid heeft op 14-12 jl. nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Dat betekent dat contactberoepen niet meer zijn toegestaan tot 19-01-2021. Er geldt een uitzondering voor (para)medische contactberoepen. Helaas is de overheid van mening dat osteopathie daar niet onder valt. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing. Hopelijk komen we eerdaags met positief nieuws.

verdere uitleg van opleiding ‘College Sutherland’ in Amsterdam:

Osteopathie staat op een hoog niveau binnen het beroepsonderwijs in Nederland. De erkenning van het beroep valt niet onder de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en dus bestaat er geen overheids- of universitaire erkenning. De organisaties binnen het beroepsveld Osteopathie dienen zelf zorg te dragen voor erkenning en registratie. Hiervoor zijn verschillende reglementen van kracht, van beroepsprofiel, beroepscode, praktijkeisen, klacht- en tuchtreglement, etc.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

Hoe zit het nu met continuïteit van zorg?
De overheid is van mening dat je toegang hebt tot zorg zoals fysiotherapie. Voor de mensen die osteopathie verkiezen boven fysiotherapie is dit in veel gevallen geen echt alternatief omdat ze er vaak juist niet verder kwamen met hun complexe klachten. De zorgcontinuïteit is dus niet geborgd, en dat hebben we ook aangetroffen na de eerste lockdown. Veel mensen vallen terug in hun klachtenbeeld, en gaan verder uit evenwicht. Onherstelbare schade is hier heel moeilijk te meten, maar werd in maart gehanteerd als criterium om toch te mogen behandelen. Nu vooralsnog niet.

Zou osteopathie dan niet ook de wettelijke bescherming moeten hebben binnen de wet BIG?
Osteopathie is een relatief jong beroep in NL. Mede daarom is het lastig om later in te stromen in de BIG; deze opent niet zo maar haar deuren. Het is lastig om even kort uit te leggen. De beroepsgroep is er al jaren mee bezig om kwaliteit te verhogen van de organisatie en vereiste kaders te bouwen. Het is een heel traject, waarin zaken belangrijk zijn zoals het (door NVAO getoetste) niveau van de osteopathie scholen, en de maatschappelijke relevantie van het vak. Verschillende landen in Europa hebben dit proces doorlopen met ook verschillende uitkomsten. Wij willen eerst naar onszelf kijken en de zaken op onze manier regelen om goed beslagen ten ijs te komen bij een aanvraag. Hiernaast staat de rigiditeit van de wet BIG ook ter discussie en zijn er geluiden dat deze een modernisering behoeft. Ons streven is in elk geval om in de toekomst een wettelijke bescherming te vinden voor het uitoefenen van ons vak.

Instagram